Producten

 

Therapie

Het uitgangspunt binnen lichaamsgeoriënteerde psychotherapie is dat het lichaam de gehele persoon reflecteert. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle informatie en ervaringen zitten opgeslagen in jouw lichaam. De bewustwording van lichaamssensaties en de daarbij behorende gevoelens en gedachten dragen bij tot versterking van jouw lichaamsbewustwording, jouw identiteitsgevoel en autonomie. Dit geeft je nieuwe mogelijkheden en inzichten om verder te gaan.

 

Als lichaamsgeoriënteerd psychotherapeut maak ik o.a. gebruik van de metafoor van het innerlijke kind. Het begrip "innerlijk kind" staat voor de onverwerkte of onafgeronde emoties uit onze eerste levensjaren. Het is een metafoor voor de essentiële aspecten zoals, (zelf)vertrouwen, onschuld en natuurlijke energie die beschadigd of onderdrukt zijn geraakt.

 

We worden allemaal geboren als een onschuldig, puur en onbevangen kindje.

Dit kindje voelt feilloos aan wat wel en wat niet prettig is. Dit noemen we

het natuurlijke kinddeel.

Het kindje is echter ook kwetsbaar en totaal afhankelijk van ouders/opvoeders. . Alle goed bedoelde normen en waarden, regels en boodschappen van opvoeders/geloof/maatschappij zijn voor een deel beperkend geweest voor ons als kind. Hier ontstaat het gekwetste kinddeel.

Om onze essentie te beschermen hebben we, als vanzelf, unieke patronen/overlevingsstrategieën/maskers ontwikkeld. Dit hebben we nodig gehad, het vormt ons ego, waarmee we onze plaats in de wereld konden innemen.

Hier ontstaat het overlevende kinddeel.

 

Werken met het innerlijk kind geeft op een speelse en liefdevolle manier inzicht in jouw beperkende overtuigingen en overlevingsstrategieën, ontstaan in de kindertijd, van waaruit we veelal nog steeds handelen. Door terug te gaan in de tijd en die situaties die voor jou bepalend waren te onderzoeken met de wijsheid van het oorspronkelijke kind en de kracht van de volwassene van nu, krijg je de mogelijkheid om als het ware recht te zetten wat voor jou ooit is mis gegaan. Dit heeft een helende werking en hierdoor kun je je oorspronkelijke identiteit terugvinden. De therapie ondersteunt jou om eigenschappen en verborgen kwaliteiten naar voren te brengen met de uitnodiging om oude beperkende patronen los te laten. Door (h)erkenning, inzicht, ervaring, compassie en verbinding kom je weer bij je eigen wijsheid, levensenergie, veerkracht en zelfvertrouwen.

 

Heling is alleen mogelijk in het hier en nu en in een veilige omgeving waar je emoties kunt voelen en lichaamssensaties en gedachten kunt waarnemen. Om lijfelijk, emotioneel en geestelijk in contact te komen met jezelf maak ik, naast gesprekken, gebruik van verschillende werkvormen zoals, Ademtherapie, Primal Rebirth therapie, Bio-energetica, Reichiaans lichaamswerk, Hechtingsstijlen, Geleide visualisaties, Gestalt, Familieopstellingen, Meditatie, Mindfullness, Muziek, Dans en Beweging.

 

Ik ben geregistreerd bij de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamgeoriënteerde Psychotherapie. (www.sblp.nl)

 Bijgewerkt op 25 maart 2019

Bekijk mijn uitgebreide cv op Linkedin

 

 

  • LinkedIn App Icon